×

test

ergergerg

Bilietų įsigijimo ir naudojimo taisyklės

I. Bendra informacija

1. Šių AB Lietuvos radijo ir televizijos centro bilietų įsigijimo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas - reglamentuoti paslaugų teikimą AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, juridinio asmens kodas 120505210, resgistracijos adresas Sausio 13-osios 10, Vilnius (toliau - Bendrovės), valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.bilietai.tvbokstas.lt (toliau - Internetinė parduotuvė), užtikrinant LR įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsį ir įgyvendinimą.

2. Internetinėje parduotuvėje galima įsigyti bilietus ir dovanų kuponus (toliau – DK) į Vilniaus TV bokšto apžvalgos aikštelę (-es) (toliau – ir TVB) ir TVB renginius Lietuvos Respublikoje ir kitose šalyse, kur yra interneto ryšys. Mokėjimai atliekami per mokėjimo sistemą www.paysera.lt. Siūlomi mokėjimo būdai apima daugumą Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės paslaugų bei kreditinių kortelių. 

II. Bilietų ir DK įsigijimo www.bilietai.tvbokstas.lt taisyklės

1. Lankytojas pirkdamas bilietą bilietą ar DK www.bilietai.tvbokstas.lt, privalo įsitikinti, kad pasirinko reikiamą paslaugos kategoriją ir bilietų ar DK kiekį.
2. Perkant bilietus ir DK sistemoje vaikų iki 4-erių metų pažymėti nereikia. Vaikai iki 4-erių metų į TVB yra įleidžiami nemokamai kontrolės vietose.
3. Pasirinkus bilietus ir DK, lankytojas privalo suvesti duomenis, kurių reikalauja sistema, patikrinti krepšelio informaciją ir įsitikinti, kad ji teisinga, sutikti su TVB  bilietų ir DK įsigijimo ir naudojimo sąlygomis, kad apmokėjimas galėtų būti įvykdytas.
4. Jei reikalinga sąskaita faktūra, užpildžius ir atsiuntus prašymą [email protected]  pagal lankytojo pateiktus asmens ar įmonės duomenis ji bus atsiųsta lankytojo nurodytu el. paštu.
5. Mokėjimas vykdomas mokėjimų kortelėmis ir mokėjimų sistemoje Klix.
6. Gavus atsakymą apie sėkmingą apmokėjimą, lankytojui išsiunčiami e-bilietai ir e-kuponai jo nurodytu el. paštu.

III. Bilietų ir DK naudojimo taisyklės

1. Lankytojai į TVB apžvalgos aikštelę (-es)  ar į renginį TVB, į kurį patenkama įsigijus bilietą, įleidžiami tik pateikę galiojantį bilietą įsigytą TVB kasoje arba internetinėje svetainėje www.bilietai.tvbokstas.lt.
2. Įsigijęs e-bilietą ar e-kuponą ir atvykęs į TVB, lankytojas kontrolės vietoje turi pateikti atspausdintą e-bilietą / e-kuponą arba e-bilieto /e-kupono QR kodą savo mobiliajame įrenginyje. Lankytojas pats atsakingas už mobilų internetą ir/ar kitus būdus kiekvienam QR kodui atversti.
3. Bilietas ir DK galioja tik jame nurodytam apsilankymo tikslui ar renginiui konkrečią datą, laiką ir konkrečiam lankytojų skaičiui. Lankytojas, išėjęs iš TVB antrą kartą su tuo pačiu bilietu ar DK nėra įleidžiamas.
4. Jeigu bilietas įsigytas su nuolaida, kontrolės vietoje lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą arba kitą teisę į nuolaidą liudijantį dokumentą. Jeigu lankytojas tokio dokumento pateikti negali, darbuotojas turi teisę nepriimti pateikto bilieto.
5. Bilietai nėra keičiami ir pinigai už juos nėra grąžinami, išskyrus atvejus, jei apsilankymas buvo negalimas ar renginys neįvyko dėl TVB kaltės.
6. DK nėra keičiami ir pinigai už juos nėra grąžinami, išskyrus kai lankytojas įsigijęs DK nuotoliniu būdu atsisako sutarties (t.y. grąžina įsigytą ir nepanaudotą DK) per 14 d. nuo įsigijimo dienos, vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.228 (10) straipsniu. DK galima grąžinti atsiuntus prašymą ir e-kuponą į [email protected]. Užpildžius ir atsiuntus prašymą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, pinigai už DK grąžinami į lankytojo banko sąskaitą. Lankytojui panaudojus DK ir gavus DK nurodytas paslaugas, jis yra jokiais atvejais negrąžinamas. 
7. TVB el. parduotuvėje įsigytas bilietas galioja 7 d., DK galioja 6 mėn. nuo įsigijimo datos. Bilieto ir DK galiojimas gali būti pratęstas, jei lankytojas negalėjo apsilankyti dėl TVB kaltės. Pratęsimo laikotarpį nustato TVB.

8. Jei apsilankymas TVB nebuvo galimas arba renginys neįvyko dėl TVB kaltės:
8.1 kasoje įsigytus bilietus ir DK galima grąžinti tik kasoje. Norint atsiimti sumokėtus pinigus, kasoje būtina pateikti įsigytus bilietus ir pirkimo kvitą.
8.2 www.bilietai.tvbokstas.lt įsigytus bilietus ir DK galima grąžinti atsiuntus prašymą ir e-bilietą / e-kuponą į [email protected]. Užpildžius ir atsiuntus prašymą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo, pinigai už bilietus ir DK grąžinami į lankytojo banko sąskaitą.

Į VIRŠŲ