×

test

ergergerg

AUKŠČIO PRAMOGŲ  VILNIAUS TELEVIZIJOS BOKŠTE TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paslaugos „Vaikščiojimas TV Bokšto kraštu“ teikimo Vilniaus televizijos bokšte (toliau – TV bokštas) taisykles ir tvarką, taip pat TV bokšto lankytojų (toliau – Lankytojas) teises ir pareigas.

2. Bendrosios saugumo taisyklės

 2.1 Lankytojui leidžiama dalyvauti Pramogoje tik jeigu:

  • jis sveria daugiau kaip 34 kg ir mažiau kaip 140 kg;
  • yra 14 metų ar vyresnis. 14–18 metų asmenys gali dalyvauti Pramogoje tik pateikę galiojantį asmens tapatybės dokumentą bei lydimi tėvų (globėjų) ar pilnamečio asmens, kuris privalo stebėti ir užtikrinti, kad jo lydimas 14-18 metų asmuo tinkamai laikytųsi visų Taisyklių; Šiuo atveju už tinkamą Taisyklių laikymąsi yra atsakingas 14-18 metų asmenį lydintis asmuo;
  • yra geros fizinės, psichinės sveikatos, tinkamai koordinuoja rankas, akis ir burną ir sugeba vaikščioti savarankiškai (be pagalbinių ar medicininių prietaisų); Instruktoriui įtarus, jog Lankytojas yra neleistinos būklės, turi ligų diagnozių ar/ir sveikatos sutrikimų, jam suteikiama teisė neleisti Paslaugos gavėjo į atvirą aikštelę;
  • prieš išeidamas į atvirą TV bokšto erdvę (terasą) yra išklausęs saugos instruktažą ir pasirašytinai susipažino su šiomis Taisyklėmis.

2.2 Pramogoje griežtai draudžiama dalyvauti, jeigu Lankytojas:

  • yra nėščia moteris;
  • turi kaulų lūžių;
  • per pastaruosius šešis mėnesius buvo operuotas chirurginiu būdu;
  • per pastaruosius šešis mėnesius patyrė ūmių ligos epizodų, dėl kurių dalyviui buvo uždrausta turėti vairuotojo pažymėjimą;
  • patiria krūtinės skausmą ar dusulį;
  • yra apsvaigęs nuo vaisto arba vartojo alkoholį ar narkotines medžiagas;
  • turi širdies ir kraujagyslių ligų (įskaitant aukštą kraujospūdį);
  • turi kvėpavimo takų ligų;
  • turi visišką ar dalinį galūnių nebuvimą (protezavimo prietaisai neleidžiami);
  • jaučia galvos svaigimą ar pusiausvyros sutrikimų;
  • turi regėjimo problemų (išskyrus akinių ar kontaktinių lęšių nešiotojus);
  • turi kitokių ligų, kurios gali paūmėti dėl dalyvavimo Pramogoje (patiriamo adrenalino ir pan.).

Lankytojas privalo informuoti TV bokšto personalą (instruktorių ar kitą asmenį), jeigu dėl Taisyklių 2.1 ar 2.2 punktuose nurodytų aplinkybių jis negali dalyvauti Pramogoje.

3. Lankytojo saugaus elgesio taisyklės:

  • Griežtai draudžiama eiti į ekstremalios paslaugos teikimo zoną nedėvint saugos diržų ir neprisisegus prie vedlinės;
  • Griežtai draudžiama Lankytojui, esančiam ekstremalios paslaugos teikimo zonoje, pačiam atsegti karabiną nuo apraišų ir karietėlės;
  • Draudžiama stumdytis, grubiai elgtis, kelti sau ir kitiems gyvybei ir sveikatai pavojingas situacijas;
  • Draudžiama į ekstremalios paslaugos teikimo zoną neštis telefoną, fotoaparatą, kuprinę ir kitus nešulius;
  • Lankytojas turi pasirinkti tokią aprangą ir avalynę, kuri netrukdytų ir nekeltų pavojaus pramogaujant;
  • Lankytojas privalo laikytis TV bokšto darbuotojų/instruktorių žodinių reikalavimų ir nurodymų.

4. Paslaugos teikimo ir nutraukimo sąlygos

Paslauga gali būti neteikiama ir/ar nutraukiama dėl netinkamų oro sąlygų ar kitų aplinkybių.

5. Paslauga neteikiama:

  • esant stipriam vėjui, kai vėjo gūsiai viršija 15 m/s (vėjo greitis nustatomas remiantis Lietuvos hidrometeorologijos centro duomenimis: https://m.meteo.lt/prognoziu-zemelapiai/vejo-gusiai/10);
  • lyjant lietui, griaudžiant, žaibuojant;
  • esant kitoms Paslaugos teikimui nepalankioms oro sąlygoms, jeigu jos gali kelti grėsmę Lankytojų saugumui;
  • esant bent vienai iš Taisyklių 2.1-2.2 nurodytų aplinkybių, kai Paslauga Lankytojui negali būti teikiama.

Jeigu jau Pramogai pasidėjus staiga suprastėtų oro sąlygos arba yra nustatoma bent viena iš Taisyklių 2.1-2.2 nurodytų aplinkybių, kai Paslauga Lankytojui negali būti teikiama, Paslaugos teikimas nedelsiant nutraukiamas. Tokiu atveju Lankytojas pašalinamas iš TV bokšto terasos.

Paslaugos neteikiant ar nutraukus Paslaugos teikimą dėl netinkamų oro sąlygų, Lankytojui pasiūloma Paslaugos teikimą perkelti kitai dienai. Lankytojui nesutikus su Paslaugos perkėlimu kitai dienai, grąžinama Lankytojui už bilietą sumokėta suma.

Tais atvejais, jei Paslauga nebuvo suteikta ar jos teikimas buvo nutrauktas dėl Taisyklių 2.1-2.2 nurodytų aplinkybių, kuomet Paslauga Lankytojui negali būti teikiama, Paslaugos teikimas neperkeliamas, o Lankytojas informuojamas, jog galės pasinaudoti Paslauga tik tada, kai bus įvykdyti visi Taisyklių 2.1 punkte nurodyti reikalavimai ir/ar išnyks Taisyklių 2.2 punkte numatytos aplinkybės, dėl kurių Paslauga Lankytojui nebuvo suteikta ar buvo nutraukta.

6. Atsakomybė už Taisyklių pažeidimą

 • Lankytojas yra atsakingas už patirtas traumas ar kitus sveikatos sutrikdymus, taip pat už bet kokią kitą žalą ir/ar nuostolius sau ir /ar tretiesiems asmenims, kurie atsirado Lankytojui pažeidus taisykles ir/ar jų nesilaikant, elgiantis neatidžiai ir/ar nerūpestingai.
 • Lankytojas privalo atlyginti materialinę žalą, jei dėl jo kaltės buvo sugadintos aukštalipių apsaugos priemonės, įranga.
 • TV bokštas neprisiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, žalą arba nuostolius, atsiradusius Lankytojui pažeidus Taisyklių ar teisės aktų nuostatas, bendrojo pobūdžio elgtis atidžiai ir rūpestingai pareigas.

7. Kitos nuostatos

 • TV Bokštas turi teisę tvarkyti Lankytojo asmens duomenis, nurodomus su Taisyklėmis susipažinusių asmenų sąraše, o Lankytojas, pasirašydamas šias Taisykles, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Taisyklėse nurodytais tikslais pagal AB Lietuvos radijo ir televizijos centras parengtą Privatumo politiką, kuri patalpinta telecentras.lt.
 • TV bokšto terasa Lankytojų ir kitų asmenų bei jų turto apsaugos tikslais gali būti stebima vaizdo kameromis.

Staliukų rezervacija restorane „Paukščių takas“

Loading...

Į VIRŠŲ