Atmintinė TV bokšto lankytojams

Už ką būsime Jums dėkingi

Jeigu pastebėję

• dūmus,

• gaisrą,

• lankytojus, niokojančius muziejaus objektus ar  kitą TV bokšto turtą,

• lankytojus, keliančius grėsmę kitiems lankytojams  ar kitaip netinkamai elgiančius,

nedelsiant pranešite apie tai arčiausiai Jūsų esančiam TV bokšto darbuotojui.