Atmintinė TV bokšto lankytojams

Svarbu jaunuoliams

Jei Jums dar nėra 14 metų – prašysime atvykti kartu su tėvais, draugu (-e) ar kitu suaugusiu asmeniu, kuriam ne mažiau nei 18 metų.

Vaikų ir jaunimo iki 14 metų grupę turi lydėti suaugusieji: 7 jauni žmonės turi būti lydimi 1 suaugusio.