Informacje dla zwiedzających wieżę TV

Wileńska wieża telewizyjna (dalej – wieża TV) jest najwyższym budynkiem na Litwie. Pod względem rozwiązań inżynieryjnych jest budowlą wyjątkową, wpisaną do Rejestru Dziedzictwa Kulturowego. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych w Wilnie. Jednocześnie wieża TV, ze względu na prowadzone w niej działania o charakterze technologiczno-inżynieryjnym, stanowi obiekt częściowo zamknięty, w którym są przestrzegane zasady, zapewniające bezpieczeństwo samego obiektu, działających w nim systemów i zachodzących procesów. Niestety, na taras widokowy i do kawiarni-baru „Paukščių takas“, znajdującej się na 19 piętrze, ze względu na brak możliwości ewakuacji w razie nieczynnych wind, nie są wpuszczane osoby z niepełnosprawnością ruchową lub trudnościami z poruszaniem się, gdy do przemieszczania się potrzebują wózka, laski, kul lub pomocy innej osoby. Osoby z  niepełnosprawnością wzrokową, gdy do przemieszczania się potrzebują białej laski lub przewodnika i osoby z  niepełnosprawnością umysłową lub psychiczną, - potrzebują osoby towarzyszącej. Z tego i innych względów będziemy wdzięczni, jeżeli dla dobra i bezpieczeństwa własnego i innych zwiedzających będą Państwo przestrzegać poniższych prostych zasad i wskazówek. Liczymy na zrozumienie i życzymy dobrych wrażeń.   Co można zwiedzić w wieży TV i gdzie są dostępne niezbędne informacje W wieży TV zwiedzić można następujące miejsca:
  • Muzeum Walk o Wolność, znajdujące się na 1 kondygnacji,
  • Na 19 piętrze urządzono taras widokowy, na którym czynna jest kawiarnia-bar „Paukščių takas“
  • Park anten, znajdujący się obok wieży TV.
  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +370 5 2525 333 lub wejście na stronę internetową wieży TV www.tvbokstas.lt w celu zapoznania się z informacjami. Każdy pracownik wieży TV również chętnie odpowie na Państwa pytania.   W trosce o bezpieczeństwo Państwa i innych zwiedzającym prosimy - na prośbę pracownika wieży TV okazać dokument tożsamości; - zachować bilet wstępu przez cały czas pobytu w kawiarni-barze „Paukščių takas“; - przed wejściem do kawiarni-baru „Paukščių takas“ pozostawić w szatni odzież wierzchnią, wózek dziecięcy, plecaki, walizki i duże torby; - chronić środowisko, przyrodę oraz dobra materialne wieży TV; - szanować prawa i interesy innych zwiedzających wieżę TV; - rodziców, nauczycieli i osoby towarzyszące – zadbać o bezpieczeństwo dzieci, uczniów i osób niepełnosprawnych; - zachować ostrożność względem siebie i innych; - nie zostawiać dzieci bez opieki; - przebywać wyłącznie w dozwolonych miejscach; - na żądanie pracownika ochrony okazać do kontroli torby i inne przedmioty.   Za co będziemy wdzięczni Jeżeli po zauważeniu dymu, ognia, niszczenia obiektów muzealnych i innego mienia wieży TV przez zwiedzających, osoby stanowiące zagrożenie dla innych lub zachowujące się niewłaściwie, niezwłocznie poinformują Państwo pierwszego napotkanego pracownika wieży TV.   Ważne dla młodzieży Jeżeli są Państwo w wieku poniżej 14 lat – prosimy o przybycie razem z rodzicami, przyjacielem (przyjaciółką) lub inną osobą dorosłą, w wieku co najmniej 18 lat. Grupie dzieci i młodzieży w wieku do lat 14 powinni towarzyszyć dorośli: 10 młodym osobom powinna towarzyszyć 1 osoba dorosła.   Chronimy Państwa   Do wieży TV nie mają wstępu: - osoby, które wyraźnie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych; - osoby, posiadające ze sobą broń i inne niebezpieczne przedmioty, ładunki wybuchowe, substancje psychotropowe, materiały palne lub napoje alkoholowe; - osoby, które są agresywne, brutalne i mogą stanowić zagrożenie dla innych zwiedzających; - osoby ze zwierzętami.    Do wieży TV obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania: - broni; aktywnych środków samoobrony; - wszelkich napojów alkoholowych i artykułów spożywczych; - substancji odurzających i związanych z nimi przyrządów; - środków pirotechnicznych oraz innych materiałów palnych i wybuchowych; - plecaków, walizek i dużych toreb; - przedmiotów, które na podstawie wyglądu mogą być zidentyfikowane jako stanowiące zagrożenie; - zwierząt; - innych przedmiotów, które u pracownika ochrony wzbudzą podejrzenie jako stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa i innych zwiedzających.   MAMY NADZIEJĘ, ŻE DO TEGO NIE DOJDZIE, JEDNAK PROSIMY PAŃSTWA TEGO NIE ROBIĆ - nie palić; - nie niszczyć eksponatów i pozostałego mienia wieży TV; - nie używać fajerwerków, konfetti oraz innych wyrobów zanieczyszczających środowisko i stanowiących dla niego zagrożenie; - nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób; - nie śmiecić i nie zanieczyszczać środowiska; - nie wchodzić do pomieszczeń technicznych oraz innych, do których zwiedzającym wstęp jest wzbroniony; - nie filmować i nie fotografować pomieszczeń służbowych.   W kawiarni-barze „Paukščių takas“ prosimy: - nie kłaść przedmiotów na parapetach, - nie siadać i nie sadzać dzieci na oparciach foteli, - nie wkładać dłoni lub przedmiotów pod obracającą się platformę, - nie dotykać mechanizmów obrotowych platformy.   Jeżeli zauważą Państwo, że pracownicy ochrony zmuszają kogoś do opuszczenia wieży TV, oznacza to, że ten zwiedzający zachowywał się niewłaściwie i musi opuścić teren. Nie odzyska on pieniędzy za bilet i najprawdopodobniej będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.   PROSIMY O WSPÓŁPRACĘ Z PRACOWNIKAMI Prosimy o współpracę z pracownikami ochrony wieży TV – dbają oni o Państwa bezpieczeństwo i porządek.