Atmintinė TV bokšto lankytojams

Vilniaus televizijos bokštas (toliau – TV bokštas) yra aukščiausias Lietuvos pastatas ir inžineriniu požiūriu unikalus statinys, įtrauktas į Kultūros paveldo registrą. Jis yra vienas lankomiausių turistinių objektų Vilniuje.

Kartu TV bokštas dėl jame vykdomos technologinės-inžinerinės veiklos yra dalinai uždaro pobūdžio objektas, kuriame yra užtikrinamas režimas, garantuojantis objekto, jame esančių sistemų ir procesų saugumą. Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prieš kelis dešimtmečius statytas itin sudėtingos konstrukcijos pastatas yra nepritaikytas žmonių su negalia lankymuisi TV bokšto viršutinėje dalyje.

Dėl šios ir kitų aplinkybių būsime dėkingi, jeigu savo ir kitų lankytojų labui bei saugumui laikysitės šių paprastų taisyklių ir procedūrų.

Tikimės Jūsų supratimo ir linkime gerų įspūdžių.

I. Ką galite aplankyti, atvykę į TV bokštą, ir kur rasite Jums reikalingą informaciją

TV bokšte viešai lankomos šios yra erdvės:

  • Laisvės kovų muziejus, įsikūręs TV bokšto 1 aukšte,
  • TV bokšto 19 aukšte įrengtas miesto apžvalgos ratas, kuriame yra įsikūrusi kavinė–baras „Paukščių takas“
  • Antenų parkas, įsikūręs šalia TV bokšto.

Jei turite klausimų – prašome kreiptis telefonu +370 5 2525 333 arba ieškoti informacijos TV bokšto interneto svetainėje www.tvbokstas.lt. Bet kuris TV bokšto darbuotojas taip pat mielai atsakys į Jūsų klausimus.

II. Jūsų ir kitų lankytojų saugumui prašysime

– TV bokšto darbuotojui prašant – pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

– saugoti įėjimo bilietą visą kavinėje–bare „Paukščių takas“ lankymosi laiką;

– prieš pasikeliant į kavinę – barą „ Paukščių takas“ palikti rūbinėje apsiaustus, vaikišką vėžimėlį, kuprines, lagaminus ir didelius krepšius;

– saugoti, tausoti aplinką, gamtą bei TV bokšto materialines vertybes;

– gerbti kitų TV bokšto lankytojų teises bei interesus;

– tėvams, mokytojams ir lydintiems asmenims – pasirūpinti vaikų, moksleivių ir neįgaliųjų saugumu ;

– elgtis atsargiai savo ir kitų asmenų atžvilgiu;

– nepalikti vaikų be priežiūros;

– vaikščioti tik leidžiamose vietose;

– parodyti asmeninius krepšius ir daiktus to pareikalavus apsaugos darbuotojui.

III. Už ką būsime Jums dėkingi

Jeigu pastebėję dūmus, gaisrą, lankytojus, niokojančius muziejaus objektus,  kitą TV bokšto turtą, keliančius grėsmę kitiems lankytojams   ar kitaip netinkamai elgiančius, nedelsiant pranešite apie tai arčiausiai Jūsų esančiam TV bokšto darbuotojui.

IV. Svarbu jaunuoliams

Jei Jums dar nėra 14 metų – prašysime atvykti kartu su tėvais, draugu (-e) ar kitu suaugusiu asmeniu, kuriam ne mažiau nei 18 metų.

Vaikų ir jaunimo iki 14 metų grupę turi lydėti suaugusieji: 7 jauni žmonės turi būti lydimi 1 suaugusio.

V. Mes Jus saugome

Į TV bokštą draudžiama įeiti:

– asmenims, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

– asmenims, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;

– asmenims, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems lankytojams;

– asmenims su gyvūnais.

Į apžvalgos ratą ir kavinę – barą „Paukščių takas“, esančią 19-ame aukšte, dėl evakuacijos galimybių nebuvimo neveikiant liftams,  neįleidžiami:

– asmenys su judėjimo negalia ar apsunkintu judėjimu, kai jiems judėti reikia vežimėlio, lazdelės, ramentų ar kito asmens pagalbos;

– asmenys su regos negalia, kai jiems judėti reikia baltos vedlio lazdelės ar vedlio;

– asmenys su protine ar psichikos negalia, kai jiems reikia lydinčio asmens.

Į TV bokštą draudžiama įsinešti:

– ginklus; aktyvios savisaugos priemones;

– bet kokius alkoholinius gėrimus ir maisto produktus;

– narkotines medžiagas ir su jomis susijusius prietaisus;

– pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;

– kuprines, lagaminus ar didelius krepšius;

– daiktus, kurie pagal jų vaizdą gali būti identifikuojami kaip keliantys grėsmę;

– gyvūnus;

– kitus daiktus, kurie apsaugos darbuotojui pasirodys keliantys grėsmę Jūsų ar kitų lankytojų saugumui.

 

VI. TIKIME, KAD TAIP NENUTIKS, BET PRAŠOME JŪSŲ TO NEDARYTI

 

– rūkyti;

– naikinti ir žaloti eksponatus ir kitą TV bokšto turtą;

– naudoti fejerverkus, konfeti bei kitus aplinką teršiančius ir jai pavojų keliančius gaminius;

– kelti pavojų kitų asmenų saugumui;

– šiukšlinti ir teršti aplinką.

– eiti į technines patalpas bei kitas lankytojams įeiti draudžiamas vietas;

– filmuoti, fotografuoti tarnybines patalpas.

 

Taip pat prašome kavinėje–bare „Paukščių takas“:

– nedėti daiktų ant palangių,

– nesisėsti ir nesodinti vaikų ant krėslų atlošų,

– nekišti rankų ar daiktų po besisukančia pakyla,

– nesiliesti prie pakylos sukimosi mechanizmų.

 

Jei matote apsaugos darbuotojus ką nors palydint iš teritorijos – tai reiškia, kad šis lankytojas elgėsi netinkamai ir yra išprašomas iš TV bokšto.  Pinigų už bilietus jis neatgaus ir greičiausiai – turės atlyginti žalą, kurią padarė.

 

VII. BENDRADARBIAUKITE SU PERSONALU

Prašome bendradarbiauti su TV bokšto apsaugos darbuotojais – jie rūpinasi Jūsų saugumu ir tvarka.