Informacje dla zwiedzających wieżę TV

Wileńska wieża telewizyjna (dalej – wieża TV) jest najwyższym budynkiem na Litwie. Pod względem rozwiązań inżynieryjnych jest budowlą wyjątkową, wpisaną do Rejestru Dziedzictwa Kulturowego. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych w Wilnie.

Jednocześnie wieża TV, ze względu na prowadzone w niej działania o charakterze technologiczno-inżynieryjnym, stanowi obiekt częściowo zamknięty, w którym są przestrzegane zasady, zapewniające bezpieczeństwo samego obiektu, działających w nim systemów i zachodzących procesów.

Niestety, na taras widokowy i do kawiarni-baru „Paukščių takas“, znajdującej się na 19 piętrze, ze względu na brak możliwości ewakuacji w razie nieczynnych wind, nie są wpuszczane osoby z niepełnosprawnością ruchową lub trudnościami z poruszaniem się, gdy do przemieszczania się potrzebują wózka, laski, kul lub pomocy innej osoby. Osoby z  niepełnosprawnością wzrokową, gdy do przemieszczania się potrzebują białej laski lub przewodnika i osoby z  niepełnosprawnością umysłową lub psychiczną, – potrzebują osoby towarzyszącej.

Z tego i innych względów będziemy wdzięczni, jeżeli dla dobra i bezpieczeństwa własnego i innych zwiedzających będą Państwo przestrzegać poniższych prostych zasad i wskazówek.

Liczymy na zrozumienie i życzymy dobrych wrażeń.

 

Co można zwiedzić w wieży TV i gdzie są dostępne niezbędne informacje

W wieży TV zwiedzić można następujące miejsca:

  • Muzeum Walk o Wolność, znajdujące się na 1 kondygnacji,
  • Na 19 piętrze urządzono taras widokowy, na którym czynna jest kawiarnia-bar „Paukščių takas“
  • Park anten, znajdujący się obok wieży TV.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +370 5 2525 333 lub wejście na stronę internetową wieży TV www.tvbokstas.lt w celu zapoznania się z informacjami. Każdy pracownik wieży TV również chętnie odpowie na Państwa pytania.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i innych zwiedzającym prosimy

– na prośbę pracownika wieży TV okazać dokument tożsamości;

– zachować bilet wstępu przez cały czas pobytu w kawiarni-barze „Paukščių takas“;

– przed wejściem do kawiarni-baru „Paukščių takas“ pozostawić w szatni odzież wierzchnią, wózek dziecięcy, plecaki, walizki i duże torby;

– chronić środowisko, przyrodę oraz dobra materialne wieży TV;

– szanować prawa i interesy innych zwiedzających wieżę TV;

– rodziców, nauczycieli i osoby towarzyszące – zadbać o bezpieczeństwo dzieci, uczniów i osób niepełnosprawnych;

– zachować ostrożność względem siebie i innych;

– nie zostawiać dzieci bez opieki;

– przebywać wyłącznie w dozwolonych miejscach;

– na żądanie pracownika ochrony okazać do kontroli torby i inne przedmioty.

 

Za co będziemy wdzięczni

Jeżeli po zauważeniu dymu, ognia, niszczenia obiektów muzealnych i innego mienia wieży TV przez zwiedzających, osoby stanowiące zagrożenie dla innych lub zachowujące się niewłaściwie, niezwłocznie poinformują Państwo pierwszego napotkanego pracownika wieży TV.

 

Ważne dla młodzieży

Jeżeli są Państwo w wieku poniżej 14 lat – prosimy o przybycie razem z rodzicami, przyjacielem (przyjaciółką) lub inną osobą dorosłą, w wieku co najmniej 18 lat.

Grupie dzieci i młodzieży w wieku do lat 14 powinni towarzyszyć dorośli: 10 młodym osobom powinna towarzyszyć 1 osoba dorosła.

 

Chronimy Państwa

 

Do wieży TV nie mają wstępu:

– osoby, które wyraźnie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

– osoby, posiadające ze sobą broń i inne niebezpieczne przedmioty, ładunki wybuchowe, substancje psychotropowe, materiały palne lub napoje alkoholowe;

– osoby, które są agresywne, brutalne i mogą stanowić zagrożenie dla innych zwiedzających;

– osoby ze zwierzętami.

  

Do wieży TV obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania:

– broni; aktywnych środków samoobrony;

– wszelkich napojów alkoholowych i artykułów spożywczych;

– substancji odurzających i związanych z nimi przyrządów;

– środków pirotechnicznych oraz innych materiałów palnych i wybuchowych;

– plecaków, walizek i dużych toreb;

– przedmiotów, które na podstawie wyglądu mogą być zidentyfikowane jako stanowiące zagrożenie;

– zwierząt;

– innych przedmiotów, które u pracownika ochrony wzbudzą podejrzenie jako stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa i innych zwiedzających.

 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE DO TEGO NIE DOJDZIE, JEDNAK PROSIMY PAŃSTWA TEGO NIE ROBIĆ

– nie palić;

– nie niszczyć eksponatów i pozostałego mienia wieży TV;

– nie używać fajerwerków, konfetti oraz innych wyrobów zanieczyszczających środowisko i stanowiących dla niego zagrożenie;

– nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób;

– nie śmiecić i nie zanieczyszczać środowiska;

– nie wchodzić do pomieszczeń technicznych oraz innych, do których zwiedzającym wstęp jest wzbroniony;

– nie filmować i nie fotografować pomieszczeń służbowych.

 

W kawiarni-barze „Paukščių takas“ prosimy:

– nie kłaść przedmiotów na parapetach,

– nie siadać i nie sadzać dzieci na oparciach foteli,

– nie wkładać dłoni lub przedmiotów pod obracającą się platformę,

– nie dotykać mechanizmów obrotowych platformy.

 

Jeżeli zauważą Państwo, że pracownicy ochrony zmuszają kogoś do opuszczenia wieży TV, oznacza to, że ten zwiedzający zachowywał się niewłaściwie i musi opuścić teren. Nie odzyska on pieniędzy za bilet i najprawdopodobniej będzie musiał naprawić wyrządzoną szkodę.

 

PROSIMY O WSPÓŁPRACĘ Z PRACOWNIKAMI

Prosimy o współpracę z pracownikami ochrony wieży TV – dbają oni o Państwa bezpieczeństwo i porządek.