Atmintinė TV bokšto lankytojams

Mes Jus saugome

Į TV bokštą draudžiama įeiti:

– asmenims, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

– asmenims, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;

– asmenims, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems lankytojams;

– asmenims su gyvūnais.

Į apžvalgos ratą ir kavinę – barą „Paukščių takas“, esančią 19-ame aukšte, dėl evakuacijos galimybių nebuvimo neveikiant liftams,  neįleidžiami:

– asmenys su judėjimo negalia ar apsunkintu judėjimu, kai jiems judėti reikia vežimėlio, lazdelės, ramentų ar kito asmens pagalbos;

– asmenys su regos negalia, kai jiems judėti reikia baltos vedlio lazdelės ar vedlio;

– asmenys su protine ar psichikos negalia, kai jiems reikia lydinčio asmens.

Į TV bokštą draudžiama įsinešti:

– ginklus; aktyvios savisaugos priemones;

– bet kokius alkoholinius gėrimus ir maisto produktus;

– narkotines medžiagas ir su jomis susijusius prietaisus;

– pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;

– kuprines, lagaminus ar didelius krepšius;

– daiktus, kurie pagal jų vaizdą gali būti identifikuojami kaip keliantys grėsmę;

– gyvūnus;

– kitus daiktus, kurie apsaugos darbuotojui pasirodys keliantys grėsmę Jūsų ar kitų lankytojų saugumui.