Atmintinė TV bokšto lankytojams

Mes Jus saugome

Apgailestaujame, tačiau asmenys su judėjimo negalia, kai jiems judėti reikia vežimėlio, į apžvalgos ratą ir kavinę – barą „Paukščių takas“, esančią 19-ame aukšte, dėl evakuacijos galimybių nebuvimo neveikiant liftams, pakilti negali.

Asmenys su regos negalia, kai jiems judėti reikia baltos vedlio lazdelės ar vedlio, ir asmenys su protine negalia, kai jiems reikia lydinčio asmens, – įleidžiami tik su lydinčiu asmeniu.

 

 

Į TV bokštą draudžiama įeiti:

– asmenims, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

– asmenims, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;

– asmenims, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems lankytojams;

– asmenims su gyvūnais.

 

Į TV bokštą draudžiama įsinešti:

– ginklus; aktyvios savisaugos priemones;

– bet kokius alkoholinius gėrimus ir maisto produktus;

– narkotines medžiagas ir su jomis susijusius prietaisus;

– pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;

– kuprines, lagaminus ar didelius krepšius;

– daiktus, kurie pagal jų vaizdą gali būti identifikuojami kaip keliantys grėsmę;

– gyvūnus;

– kitus daiktus, kurie apsaugos darbuotojui pasirodys keliantys grėsmę Jūsų ar kitų lankytojų saugumui.